Actuele informatie

Zondag 14 oktober,10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen. Vrede voor de Stad-zondag
Zondag 21 oktober,10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen

Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. Een keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet is gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf ons een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
14-10  Elma Wisse
21-10  Leanne Kroon

Kindernevendienst
21-10

TNT
14-10


Rooster KND en TNT
adobe Rooster KND en TNT 2018

Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2018


Rechtstreekse uitzending
.
Kerkradio   Terugluisteren van een (gemiste) dienst: Kerkdienstgemist.nl


Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

  • Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
  • Klik op deze knop om een opname op te slaan.

Litugieën bij de diensten:

Gezongen Onze Vader


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 18 oktober
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Ontmoeten en leren
Met het vorige kerkblad is ook "Ontmoeten en leren" bij u op de mat gevallen. Er staat veel in en ik beveel u aan om ook bij de andere wijken te kijken en te zien of daar iets van uw gading is. Bij samen hoort ook dat we elkaar opzoeken en delen wat we aan wijsheid in te brengen hebben.

Leerhuis Openbaring                                
We komen weer samen op maandag 22 oktober om 20. 00 uur in De Kern.
We lezen hoofdstuk 2 en 3 uit Openbaring. De brieven aan de zeven gemeenten.

Bijbelkring
Op dinsdag 23 oktober om 14 uur in De Kern. Gaan we verder lezen in Handelingen over de reizen van Paulus en iedereen is welkom en kan nog gerust opstappen.

Zingkring op 30 oktober in De Kern om 20 uur

Zaterdag 8 december van 14.00 tot 16.00 uur.
Kerstmarkt 2018
Het is nog wel vroeg, maar noteert u alvast de datum in uw agenda.
Namens de Tuingroep: T. Huisman.

Activiteiten voor seizoen 2018/2019 vind je hier.


Poster TSoC2018

Op 15 december om 17.00 uur en om 20.00 uur vindt The Sound of Christmas voor het eerst in Theater De Stoep plaats. The Sound of Christmas is een jaarlijks terugkerend programma waarin Gospelkoor Crossroads bekende en minder bekende kerstliederen ten gehore brengt, maar waar ook het publiek mee kan zingen. Dit alles wordt omgeven door een verhaal ‘met een knipoog’ en met een bijzondere boodschap.

De Reünie – Speciale Kersteditie
We zijn te gast bij tv-programma De Reünie. We ontmoeten de hoofdrolspelers rond Jezus’ geboorte, 10 jaar later. Wat is er geworden van de herders die terug naar hun velden gingen? Hoe kijkt Maria terug op die tijd en wat heeft het de herbergier opgeleverd? We verwelkomen ook drie bijzondere gasten uit het Verre Oosten. Presentatie is in handen van de presentator van ‘Welcome to my crib – special Christmas edition’ (The Sound of Christmas 2017). Zij ontdekte dat koning Jezus niet in een paleis vol blingbling werd geboren, maar in een vieze stal. Dat veranderde haar leven en dit jaar presenteert zij De Reünie – Speciale Kersteditie. Crossroads, de band en de solisten zorgen voor sfeervolle liederen, de bijzondere gasten en hun verhalen laten die liederen nog mooier klinken.
Het kerstverhaal roept van alles op, het kerstfeest ook: voor de een is het geweldig, voor de ander wijst het op moeilijkheden die er zijn. Daarom collecteren we bij de uitgang voor de lokale goede doelenactie Omarm die zich in de decembermaand inzet voor de gezinnen van de Voedselbank Spijkenisse e.o.. Dit is de opvolger van de Glazen Stal en dit jaar gericht op lokale armoede. Ook The Sound of Christmas ‘omarmt’ dit mooie initiatief vanuit de kerken, Linq Media en de BIZ Centrum van harte! In de komende weken zult u op diverse plaatsen en media meer horen over dit grootse initiatief.

The Sound of Christmas, m.m.v. gospelkoor Crossroads, ds Marloes Meijer en vele anderen. 15 december, 17.00 – 18.30 en 20.00 – 21.30 uur, Theater de Stoep, Thearterplein 1 in Spijkenisse. Kaarten à € 5,00 via De Stoep, www.theaterdestoep.nl, 0181 – 652200 of aan de kassa van het theater.

Website TSoC
Mail TSoC
FaceBook TSoC

Verhuizing

Een nieuw huis inrichten en alles op zijn of haar plek krijgen valt niet mee, ook niet als je bedenkt dat de één herstellende is van een hernia en in het werk aan het re-integreren is en de ander regelmatig in Spijkenisse te vinden is en daar ook nog een huis heeft als werkplek.
Gestaag gaan wij echter door en er komt al vorm in. Leuk is het om zo samen een huis vorm te geven. Het zal nog wel even duren voor het helemaal klaar is.
Met vriendelijk groet voor allen die dit lezen.
Ds. Harry Gijsen


Herfstworkshop bloemschikken

Zaterdag 6 oktober a.s. om 15.00 uur gaan we een herfst-etagère maken.
Kosten € 15,- t.b.v. de kerktuin. Inschrijven via het formulier in de hal van De Kern of per mail: trijnie.huisman@upcmail.nl

Zaterdag 8 december van 14.00 tot 16.00 uur.
Kerstmarkt 2018
 Het is nog wel vroeg, maar noteert u alvast de datum in uw agenda
Namens de Tuingroep: T. Huisman.


Huwelijksjubilea

Op 10 oktober is het echtpaar Van der  Knijff-van Es, Corona 51, 3204CK  55 jaar getrouwd.
Op 22 oktober is het 50 jaar geleden dat het echtpaar Klijn – van Gendt, Lindenstraat 75, 3203VH in de echt werd verbonden.
Een dag later ging het echtpaar De Vogel – Boxma, Kometenstraat 105, 3204XB naar het stadhuis, dus zij zijn ook 50 jaar getrouwd.
We wensen beide echtparen een fijne dag en dat ze met Gods zegen nog vele jaren voor elkaar gespaard mogen blijven.

Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst.


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink

Om te beginnen

In de Tien Geboden komen we die oeroude leefregel tegen waar we nu nog de vrije zondag aan hebben overgehouden: Gedenk de sabbat, dat gij die heiligt. Zes dagen zul je werken, maar die dag ben je vrij, en ook je werknemers, en je beesten…
Het is jammer dat er nog zoveel herinneringen zijn bij kerkmensen aan zondagen, waarop je niks mocht. Niet fietsen, geen ijsje. Daardoor werd de vrije dag voor velen een dag vol leegte, opgelegd door een nogal dictatoriale God, die op die dag vereerd moest worden.
Zo is de sabbat niet bedoeld. – Stel je daarom voor: mensen in een tijd dat er zeven dagen per week gewerkt moet worden, de kinderen zeven dagen per week naar school. Nooit vrij. Zeven dagen ploeteren en zwoegen. – Daarvoor ben je geen mens, zei God. Je moet eens kunnen ophouden: zès dagen zul je werken en dan stop je. Dan neem je een dag vrij. Om te kunnen genieten van het leven, om tot jezelf te komen, tot elkaar, tot rust. Om je weer mens te kunnen voelen. Dat is geen dictatoriale God maar een buitengewoon sociale God.
Sabbat: het woord betekent in het Hebreeuws zoiets als ‘ophouden’, ‘kunnen stoppen’. – Veel mensen in onze samenleving hebben het behoorlijk druk. Jaar in jaar uit. Velen worden geleefd door alle werk, bezigheden, verplichtingen, zorgen. De herfst is begonnen en ik hoop echt dat u in de zomer ook echt even tot rust bent gekomen om meer mens te worden. Dat het gelukt is om nader te komen tot de mensen met wie je samenleeft. Dat u – geestelijk en lichamelijk uitgerust – weer verder kunt. Dat hoop ik.
Er zijn ook situaties die niet gemakkelijk onderbroken kunnen worden. Wanneer je ziek bent, een handicap hebt, ben je dat zeven dagen per week. Wanneer je de zorg hebt voor iemand met gezondheidsproblemen heb je dat zeven dagen per week. Verdriet, rouw, een depressie laten zich ook niet gemakkelijk onderbreken. Armoede ook al niet. Ondanks de creativiteit van veel mensen die minder bemiddeld zijn om er wat van te maken: wie het niet breed heeft kan er niet gemakkelijk even uit.
Gedenk de sabbat… Dat is ook een oproep om het op gezette tijden sabbat te maken voor wie dat niet vaak of nooit heeft. Een dag of een dagdeel de zorgtaak overnemen van een mantelzorger, zodat die er eens uitkan. Een bezoekje aan iemand die aan huis gebonden is om wat voor reden dan ook.
Prediker kijkt naar het leven en ziet dat er zoveel zorgen zijn, dat er zo wordt gezwoegd en gejaagd. Dat de jaren kunnen voorbijvliegen zonder dat je echt geleefd hebt. Is dat negatief of is dat gewoon de werkelijkheid? - Bepaald niet negatief zijn de woorden die de Prediker telkens weer noemt: Geniet, als de mogelijkheid zich aandient. Geniet van je jeugd, geniet van de zon, geniet van elkaar. Even stoppen, als het kan, niet doorjagen, maar sabbat houden en genieten. – Doe het, geniet, als het even kan.
En bij het woord sabbat wil ik tenslotte Jezus noemen, die op die dag vaak mensen genas. Mensen die nooit vrij waren, want hun ziekte of probleem was er altijd. Zo kunnen wij het voor een ander soms ook even sabbat maken.

Als je kind niet meer gelooft...
Generaties lang traden de meeste kinderen in de christelijke voetsporen van hun ouders. Veel kinderen van nu houden het christelijk geloof voor gezien. Vroeger een trieste uitzondering, nu een regel. Overal om je heen zie je ze afhaken. Een ouder zei: „Mijn oudste dochter gelooft niet meer. Dat snijdt door je ziel." En altijd die spanning: praten we erover als ze thuis is of niet? Het is geen taboe, maar door er te vaak over te beginnen, ben je bang dat het averechts werkt. Soms kun je beter zwijgen. Maar het zet wel een enorme domper op je gezinsleven.“ Overigens zo zegt die ouder:”De relatie met onze dochter is verder prima en we hebben ook niet het idee dat ze minder thuis komt. Maar als we steeds over het geloof spreken kan het haar gaan irriteren en dan kan ze wegblijven. Dat moet je voorkomen.” Ik weet dat meer ouders met dit dilemma zitten.
Niet dat kinderen vijandig zijn t.o.v. het geloof, al kan dat ook gebeuren. Vaak is het een geleidelijk leegstromen van het geloof. Het doet niks meer, “Het liet haar koud”, zei een moeder. “Toen ze op kamers ging, zag je het geloof wegebben. Alsof ze een jas uittrok.“ Wat je merkt is dat er vaak een enorme afstand is tussen de belevingswereld van de kinderen en de belevingswereld van thuis. Vooral zondags.
Kijk, de sfeer kan thuis best goed zijn, maar er ligt ook steeds dat probleem, dat geestelijk schisma, onder de oppervlakte. „Je voelt allebei dat ‘het’ ertussen zit, maar niemand wil erover beginnen.” 
Daarbij krijgen ouders bij dit alles vaak schuldgevoel. Kennelijk heb je iets fout gedaan. Je bent samen vol goede moed begonnen en je zou het beter doen dan vorige generaties. Je probeert het zelf minder streng te doen en meer het positieve van het Evangelie te laten zien. Je hebt daarom een wat ruimere opvatting over de zondagsrust. Verbieden doen we niet zo graag, want dat kan averechts werken. Je hebt een meer open houding op veel gebieden. En dan zie je toch dat het mis gaat. Daar voel je jezelf schuldig over. Wat hebben we dan niet goed gedaan? Hebben we het niet goed voorgeleefd? Je ziet soms ook bij andere gezinnen dat het heel goed gaat, terwijl die er op het oog veel minder aan gedaan hebben. Dat snap je dan niet.
Met je verstand zeg je dat het toch niet helemaal aan ons als ouders kan liggen, want de kinderen hebben natuurlijk ook hun karakter, hun eigen verantwoordelijkheid. Wat voor ons zo belangrijk is – dat geloof in Christus en de belofte van eeuwig leven – zie je dat de komende generatie daar helemaal geen behoefte aan heeft. En het lijkt wel een epidemie. Door de cultuur, de samenleving, doordat we niet meer – las ik ergens – in een overlevingssamenleving leven, maar in een belevingssamenleving. We hebben God veel minder nodig dan vroeger. Ook omdat de dreigingen in het leven minder ernstig zijn dan vroeger. De noodzaak om te gaan geloven, is veel minder aanwezig. Sociale controle is er niet meer en de wereld is best aantrekkelijk. Het besef van de eeuwigheid is weg.
Veel ouders vinden een goede carrière belangrijker voor hun kind dan het geloof. Ook christenen. Verdringen we misschien wat? Is er een oplossing?  Deze vraag suggereert dat er een opvoedingsmethode bestaat die kinderen en jongeren het kindschap Gods aanleert. Methodes, maniertjes? Nou die is er niet. Natuurlijk echt contact, waardevolle relaties, stabiliteit en een eerlijk, duidelijk Evangelie helpen. Een opvoedingshouding die zichtbaar wordt in ‘een voorbeeld willen zijn’, in bescheidenheid, in een balans tussen leer en leven, zelfinzicht (wie staat, ziet toe dat hij niet valt) en laten zien dat God het met jou ziet zitten helpt. Maar succes is niet verzekerd. Ten hoogste staan we God niet in de weg, om Zichzelf aan onze kinderen bekend te maken.? Dan mogen ouders met een gerust hart de regie uit handen geven.

Over het nut van theologen

Theologen zijn niet zo belangrijk voor de kerk, las ik onlangs. Ik geloof dat het klopt. De kerk staat en valt niet met academisch gevormde theologen. Jezus koos zijn discipelen ook niet uit de kring van Farizeeën en schriftgeleerden (de theologen van zijn tijd), maar eenvoudige en ongeletterde mannen. Nou ja, Hij vormde ze wel grondig, maar dat valt veel beter te omschrijven als mentoraat dan als academische opleiding. De tijden mogen veranderd zijn, maar het is veelzeggend dat Jezus niet begon met de hoger-opgeleiden.
Dat de kerk niet staat en valt met theologen, blijkt ook uit het feit dat er zeer veel groei gemeenten zijn die geen academisch opgeleidde voorganger hebben.
Met deze twee opmerkingen heb ik mijzelf aardig in de voet geschoten. U kunt best gemeente zijn zonder mij en mijn opleiding. Misschien gaat het u zelfs wel beter.
Ben ik dan overbodig? Misschien wel, maar als ik mijn werk overzien vind ik mijzelf toch ook wel weer nodig. Het nodige overbodig, is dat het?  Dat lijkt mij heel aardig.Wat in ieder geval wel belangrijk is dat Nederland steeds meer een zendingsveld is.

Daarom is het goed dat er academische theologie is die gelovig nadenkt over leer en  verkondiging en toepassing daarvan in de tegenwoordige maatschappij. Al kan het dus ook zonder predikanten. Volgens Paulus zijn ouderlingen al genoeg. Maar ja, ook die zijn schaars.  

Met een hartelijke groet voor allen die dit lezen
ds. Harry Gijsen

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.