Actuele informatie

Zondag 23 juni

De Kern
ds. Harry Gijsen, Maaltijd van de Heer, Kindernevendienst.

De Ontmoetingskerk
Ds. Lennart van Berkel, Maaltijd van de Heer, Kindernevendienst.

De Dorsvloer
Anneke Klavers - In deze dienst horen we het verhaal iemand, die we tegenwoordig misschien wel ‘een verward persoon’ zouden noemen. De ontmoeting tussen hem en Jezus brengt heel wat teweeg en niet alleen bij hem…

Zondag 30 juni

De Dorsvloer
Om 10.00 uur een zangdienst is in De Dorsvloer. De dienst is voorbereid door een aantal gemeenteleden en Gera v.d. Linden. Het thema is: op reis gaan. In de liederen zal dit thema op verschillende manieren terugkomen. We zingen vooral bekende liederen, uit verschillende tradities.

De Kern
ds. Harry Gijsen, en er is TNT

De Ontmoetingskerk
Gesloten

Zondag 7 juli

De Kern – Jubileumdienst Crossroads
Gospelkoor Crossroads viert haar tienjarig bestaan. Ds. Brand gaat voor op zondag 7 juli om 10.00 uur in De Kern, Eikenlaan 2, Spijkenisse, maar het koor speelt de hoofdrol.
Stel u voor 10 jaar geleden komt een groepje mensen bij elkaar die graag zingen. Na een tijdelijke dirigent, vonden ze al snel een vaste dirigent die nu nog steeds voor het koor staat: Hans Buis. Er is een muzikaal combo en een heleboel techniek. Er is dus heel wat gedaan in de afgelopen jaren. En waar gaat het om? De goede boodschap van God! Dus zondag 7 juli Crossroads in De Kern. Eind dit jaar voor de vijfde keer  The Sound of Christmas, in theater De Stoep. Om niet te vergeten: Crossroads!

De Ontmoetingskerk – Overstapdienst en afscheidsdienst ds. Lennart van Berkel en gezin
Om 15.00 uur ’s middags is er in de Ontmoetingskerk de overstapdienst voor de kinderen die van de kindernevendienst naar de tienerdienst zullen gaan, omdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Het gaat om Kobe Prins en Twan Quak. Daarnaast zullen in deze dienst ds. Lennart van Berkel, Marcella, Tess en Jodi na 6 jaar afscheid nemen van onze wijkgemeente. In de dienst is er tevens volop ruimte voor de leden van Connected die vocaal en muzikaal een bijdrage aan deze dienst zullen leveren. Weet u/jij van harte welkom!


Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. Een keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet is gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf ons een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Kindernevendienst
Op 23-06

TNT
Op 30-06


Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2019

Rechtstreekse uitzending:
Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

Litugieën bij de diensten:


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 27 juni
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Ontmoeten en leren


Het vervolg op de bijeenkomst van 5 mei – lunch voor 25-40 jaar

Op 5 mei kwam na de dienst een enthousiaste en nieuwsgierige groep mensen bij elkaar in de leeftijdsgroep van 25-40 jaar. Hoe kunnen kerk en gemeente, geloof en spiritualiteit binnen De Verbinding eruit gaan zien. We besloten om hier op 23 juni meer inhoudelijk en gericht over na te denken. Dit doen we weer met een lunch. Kinderen kunnen ook gewoon mee. Wil je aanschuiven meld je dan z.s.m. nog even aan bij ds. Lennart van Berkel of Anneke Klavers (zie onze gegevens elders in dit kerkblad).

Wie/wat geloof jij?

Op zondag 23 juni komen we om 15.00 uur weer bij elkaar in de Ontmoetingskerk voor onze boeiende gesprekken rondom de vraag in wie of wat we geloven. We wisselen geloofs-, levens- en leeservaringen uit en leren van elkaar. We ondersteunen en bemoedigen elkaar in onze eigen zoektocht en zoeken naar wat we delen. We vullen elkaar aan op het rijke palet van spiritualiteit en geloof. De eerdere twee keren waren we met 12 mensen bij elkaar. Een mooie groep leerlingen kwam bijeen. Dit keer probeert ook ds. Harry Gijsen aan te schuiven in verband met het aanstaande vertrek van ds. Lennart van Berkel. Het duurt tot uiterlijk 17.00 uur. Wees welkom!

Jeugd en Jongeren - Taizé Save the Date

Van zondag 20 t.m. zondag 27 oktober gaan we weer naar Taizé. Al vele jaren gaat er een groep jongeren vanuit Spijkenisse naar die bijzondere plek en ook dit jaar willen we er graag met een grote groep naartoe. Een aantal jongeren heeft zich zelfs al opgegeven!
In Taizé ontmoet je veel jongeren uit andere landen en praat je samen over geloof, maar ook over allerlei andere dingen. Ook heb je gewoon heel veel plezier met elkaar.
Elke dag zijn er drie diensten (zonder preek…..) en, ook al lijkt dat veel: de jongeren beleven er stuk voor stuk iets aan. zou het door die mooie Taizéliederen komen? Door de sfeer? Wie zal het zeggen.
Ben je tussen de 15 en 30 en wil je een keer mee (of voor de tiende keer)? Geef je dan op bij taize@pkn-spijkenisse.nl. Daar kun je ook terecht voor meer informatie. Op 8 september is er om 16.00 uur een informatiemiddag in de Dorsvloer. Zet het alvast in je agenda! Tot gauw!
Anneke Klavers en Gosse de Bruijn

Afscheid ds. Lennart van Berkel

Op 6 en 7 juli neemt ds. van Berkel afscheid van “De Verbinding”. Hij verlaat ons en dat verdriet ons. Zaterdag nemen we op informele wijze afscheid van Lennart en zijn vrouw  en kinderen. Veel herinneringen zullen worden opgehaald en wellicht nemen we Lennart ook nog wel even op de hak. Zondagmiddag is zijn afscheidsdienst en we hopen op een goede opkomst en een warm vaarwel!.

Activiteiten voor seizoen 2018/2019 vind je hier.


Uitnodiging intrededienst ds. Lennart van Berkel

De kerkenraad van de PKN Vredekerk te De Lier is blij en dankbaar de vacature voor een predikant te kunnen invullen. U wordt van harte uitgenodigd voor een bijzondere kerkdienst op 14 juli om 15:00 uur in de Vredekerk, Pr. Irenestraat 1 in De Lier.

In deze dienst zal ds. Lennart van Berkel uit Spijkenisse door ds. Geke de Haan als predikant aan onze gemeente worden verbonden en aansluitend zal hij intrede doen.

Na de dienst bent u van harte welkom in gebouw 't Centrum, Hoofdstraat 100 om kennis te maken met de familie Van Berkel. Daar is tevens gelegenheid om eventueel het woord te richten tot onze nieuwe predikant en zijn gezin.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Cor van der Mark, voorzitter
Aad Bos, scriba

Als u van plan bent om te komen dan willen we dat graag weten. We vragen u voor 7 juli een berichtje te sturen aan de scriba. Gaarne vermelden met hoeveel personen u komt (we reserveren plaatsen voor onze gasten) en of u het woord wilt voeren in 't Centrum.

Aad Bos, scriba_gereformeerd@pkndelier.nl, 0174-515111.


Digitale Communicatie

Een aantal kerkbladen geleden meldden wij u al, dat er hard werd gewerkt aan de digitale manier van communiceren binnen wijkgemeente De Verbinding.
Er wordt dan ook hard gewerkt aan de nieuwe website, nu de invulling van de nieuwe wijkgemeente steeds duidelijker wordt.
Sinds 19 mei beschikken we ook over een Facebook-pagina evenals een Instagram-account. Op zowel Facebook en Instagram willen wij u en jullie op eigentijdse manier meenemen in de activiteiten van onze wijkgemeente.
Hiervoor zijn wij op zoek naar redacteuren, die hiermee aan de slag gaan.
Ben jij in staat om in enkele korte zinnen verslag te doen van een activiteit en deze activiteit beeldend vast te leggen met sprekende en vertellende foto’s?
Laat het ons dan weten via WGdeverbindingspijkenisse@gmail.com.
Natuurlijk wilt u, willen jullie, De verbinding volgen op Facebook en/of Instagram. Dat kan:
Facebook, https://www.facebook.com/DeVerbindingSpijkenisse/.
Instagram, https://www.instagram.com/deverbinding_spijkenisse/.

Namens het team digitale communicatie,
bestaande uit de webmasters en content beheerders van De Verbinding.
Ron Ottink.


Afscheid organist

Na vele jaren het orgel bespeeld te hebben stopt Kees Heinen als organist. Hij zal nog wel orgel blijven spelen, nog wel eens een uitvaart doen, maar als vaste organist van de Protestantse Wijkgemeente “De Verbinding” komt zijn tijd ten einde op zondag 23 juni. We willen dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan en op de laatste speeldag van Kees hem bedanken en ook een beetje in het zonnetje zetten. Na afloop van de dienst kunt u Kees bedanken voor , meen ik - ruim veertig jaar orgelmuziek.
ds. Harry Gijsen


Welkom ds Marcel Zijlstra
INTERIM-PREDIKANT Marcel Zijlstra
 Uw wijkkerkenraden – straks wijkkerkenraad – hebben met het oog op de nieuw te vormen wijkgemeente ‘De Verbinding’ besloten een interimpredikant in de arm te nemen. Met ingang van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 zal ik in uw/jullie midden. Tot 1 september gemiddeld 8 uur per week en vanaf 1 september gemiddeld 16 uur per week. Mijn naam is Marcel Zijlstra. Ik ben bijna 19 jaar predikant, heb meerdere gemeentes gediend en ben nu een kleine 5 jaar interimpredikant in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland. Een hele mooie en zinvolle taak die ik met liefde en plezier uitvoer. Ik ben 46 jaar en getrouwd met Gerda. We hebben drie kinderen: Daniël, David en Ruben. De oudste gaat inmiddels naar de middelbare school. Wij wonen in het – ook – van dorp tot stad uitgegroeide Ede waar we ook kerkelijk betrokken zijn.

Wat is en doet een interim-predikant?
Een interimpredikant is een predikant in landelijke dienst die tijdelijk aan een gemeente wordt verbonden. Meestal gaat het om een gemeente die een meer complex veranderingsproces doormaakt. Mijn verbintenis is maximaal 2 jaar. In deze periode ben ik echt bij de gemeente betrokken. Ik ben geen zakelijke manager maar een predikant met hart voor heel de gemeente. Een interimpredikant kan alle predikantstaken uitvoeren: voorgaan in diensten, pastoraat, vorming & toerusting en beleid & bestuur. Afhankelijk van de opdracht verricht ik enkele van deze taken. Een interimpredikant is adviseur van de kerkenraad. Ik heb geen stemrecht. Ook kan een interimpredikant niet beroepen worden door de gemeente waar zij/hij werkt. Een interim-predikant stelt zichzelf in dienst van een gemeente. Hij begeleidt de gemeente bij het zoeken naar nieuwe wegen, zodat de gemeente daarin zelf de verantwoordelijkheid kan nemen en weloverwogen keuzes maken. Een interimpredikant werkt samen met alle betrokkenen, wil oog en oor hebben voor ieders belangen, zorgen en verwachtingen, maar blijft onafhankelijk.

Ervaring 
Inmiddels heb ik al meer dan tien opdrachten afgerond in gemeenten uit de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Ik heb fusieprocessen op plaatselijk en bovenplaatselijk niveau begeleid. Ook heb ik ervaring met het begeleiden van gebouwenkeuzes. Het ondersteunen van de opbouw en het meer één laten worden van pas gefuseerde (wijk)gemeenten heb ik vaker gedaan.  

Opdracht ten bate van De Verbinding
De opdracht waar ik samen met de wijkkerkenraad en u/jullie aan ga werken:
1 – Het verkennen, analyseren en delen van de beginsituatie en het profiel van de nieuwe wijkgemeente. Dit delen hoop ik tijdens een gemeenteavond in september te doen;
2 – Met de gemeente profielschets nieuwe predikant(en) maken;
3 – Het begeleiden van de (kleine) kerkenraad (theologisch / beleidsmatig);
4 – Het opbouwen van de nieuwe wijkgemeente door middel van verschillende verbindende activiteiten:
  • Met kerkenraad en gemeente helder krijgen wat de gemeente op korte en middellange termijn nodig heeft;
  • Met kerkenraad en gemeente de missie en visie concreet maken en in smart doelstellingen vertalen;
  • Het bevorderen onderlinge geloofsgesprek binnen kerkenraad en gemeente;
  • Waar nodig begeleiden en toerusten taakgroepen;
  • Met kerkenraad en gemeente zoeken naar manieren om verschillende vormen van spiritualiteit een plaats te geven;

5 – Voorgaan in kerkdiensten (Zo 1x per 6 weken).
Bovenstaande punten staan in een bepaalde volgorde, maar zodra ik er ben werk ik zoveel mogelijk met u/jullie aan het geheel van deze opdracht. 

Samen met de gemeente in een open proces
Ik werk graag in een open proces: geen geheimen – al heb ik net als iedere ambtsdrager wel ambtsgeheim. Ik zal dan ook regelmatig communiceren waar ik mee bezig ben. En als u of jij daar iets van wilt weten, benader mij gerust. Ook als ik met bepaalde groepen in een gemeente werk (bijvoorbeeld een adviescommissie of een werkgroep) delen we informatie zodra dat kan. Uw/jullie betrokkenheid bij zoveel mogelijk zaken streef ik na en stel ik op prijs. Samen maken we deze periode van samenwerken tot een succes.

Bereikbaarheid en spreekuur
Van 1 mei tot 1 september hoop ik op de woensdagen in Spijkenisse te werken. Ik heb aan de kerkenraad een lijst van mensen en groepen gevraagd waar ik contact mee kan leggen om een goed beeld van de gemeente te krijgen. Het kan dus zijn dat ik u/jou bel om een afspraak te maken voor een ontmoeting of het bijwonen van een activiteit. U/jij kunt ook zelf contact met mij opnemen (Mobiel: 06-365 33 786 / E-mail: m.zijlstra@pkn.nl). Op de woensdagen hou ik van 18.30-19.00 uur spreekuur in één van de drie kerkgebouwen. Ook dan kunt u kort iets met mij delen of een afspraak voor een uitgebreidere ontmoeting maken. Zie het kerkblad voor de juiste locatie. 

Ik zie ernaar uit om de komende tijd met de nieuwe wijkgemeente op te trekken en hoop dat we elkaar snel ontmoeten en beter leren kennen. 


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink


Huwelijksjubileum

Op 25 juni a.s. hoopt het echtpaar R.J. van Gilst-Krepel, Rembrandtstraat, te vieren dat zij 50 jaar geleden getrouwd zijn.
Het echtpaar Oosterveen, Maasboulevard, is eveneens 50 jaar getrouwd en wel op 27 juni.
Dan op 3 juli viert het echtpaar A.J. van Baaren-Smith, Snoekenveen, het 50-jarig huwelijksjubileum.
Ook 50 jaar getrouwd is het echtpaar H.J. Elfering-Rook, Mandolinestraat, en wel op 4 juli.
Het echtpaar Schrijver-Engelbrecht, Kastanjestraat, viert op 6 juli het 40-jarig huwelijksfeest.

Alle echtparen wensen we een mooie dag toe met hun dierbaren en Gods zegen voor een goede toekomst.

Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst.

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.