Omarm Omarm Omarm Omarm Omarm

Actuele informatie

Zondag 9 december, 2e zondag van de Advent. Aanvang 10.00 uur. Voorganger ds. Harry Gijsen. Aansluitend wordt de gemeente bijgepraat over het samenwerkingsproces.
Zondag 16 december, 3e zondag van de Advent. Aanvang 10.00 uur. Voorganger ds. Harry Gijsen.

Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. Een keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet is gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf ons een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
09-12 Wiepke Voogt
16-12  Elma Wisse

Kindernevendienst
Met advent en Kerst is er elke week KND

TNT
9 december


Rooster KND en TNT
adobe Rooster KND en TNT 2018

Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2019
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2018


Rechtstreekse uitzending
.
Kerkradio   Terugluisteren van een (gemiste) dienst: Kerkdienstgemist.nl


Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

  • Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
  • Klik op deze knop om een opname op te slaan.

Litugieën bij de diensten:

Gezongen Onze Vader


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 13 december
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Ontmoeten en leren

Maandag 10 december 20.00 uur: Leerhuis Openbaring in De Kern met ds. Harry Gijsen

Dinsdag 11 december 14.00 uur. Bijbelkring over Handelingen in De Kern met ds. Harry Gijsen
Dinsdag 11 december 20.00 uur: Zingkring

Maandag 17 december 14.30 uur: Ouderen Kerstmiddag

Dinsdag 18 december 20.00 uur: Zingkring

Activiteiten voor seizoen 2018/2019 vind je hier.


Poster TSoC2018

Op 15 december om 17.00 uur en om 20.00 uur vindt The Sound of Christmas voor het eerst in Theater De Stoep plaats. The Sound of Christmas is een jaarlijks terugkerend programma waarin Gospelkoor Crossroads bekende en minder bekende kerstliederen ten gehore brengt, maar waar ook het publiek mee kan zingen. Dit alles wordt omgeven door een verhaal ‘met een knipoog’ en met een bijzondere boodschap.

De Reünie – Speciale Kersteditie
We zijn te gast bij tv-programma De Reünie. We ontmoeten de hoofdrolspelers rond Jezus’ geboorte, 10 jaar later. Wat is er geworden van de herders die terug naar hun velden gingen? Hoe kijkt Maria terug op die tijd en wat heeft het de herbergier opgeleverd? We verwelkomen ook drie bijzondere gasten uit het Verre Oosten. Presentatie is in handen van de presentator van ‘Welcome to my crib – special Christmas edition’ (The Sound of Christmas 2017). Zij ontdekte dat koning Jezus niet in een paleis vol blingbling werd geboren, maar in een vieze stal. Dat veranderde haar leven en dit jaar presenteert zij De Reünie – Speciale Kersteditie. Crossroads, de band en de solisten zorgen voor sfeervolle liederen, de bijzondere gasten en hun verhalen laten die liederen nog mooier klinken.
Het kerstverhaal roept van alles op, het kerstfeest ook: voor de een is het geweldig, voor de ander wijst het op moeilijkheden die er zijn. Daarom collecteren we bij de uitgang voor de lokale goede doelenactie Omarm die zich in de decembermaand inzet voor de gezinnen van de Voedselbank Spijkenisse e.o.. Dit is de opvolger van de Glazen Stal en dit jaar gericht op lokale armoede. Ook The Sound of Christmas ‘omarmt’ dit mooie initiatief vanuit de kerken, Linq Media en de BIZ Centrum van harte! In de komende weken zult u op diverse plaatsen en media meer horen over dit grootse initiatief.

The Sound of Christmas, m.m.v. gospelkoor Crossroads, ds Marloes Meijer en vele anderen. 15 december, 17.00 – 18.30 en 20.00 – 21.30 uur, Theater de Stoep, Thearterplein 1 in Spijkenisse. Kaarten à € 5,00 via De Stoep, www.theaterdestoep.nl, 0181 – 652200 of aan de kassa van het theater.

Website TSoC
Mail TSoC
FaceBook TSoC


Voedselbank

U hebt in het vorige kerkblad kunnen lezen over OMARM. Het project bestaat uit een drietaps raket: kerstvakantietassen vullen, doneren van kerstpakketten en een geldinzameling. Daarbij hoort ook de verkoop van armbandjes met de opdruk
van deze actie. Voor twee euro kunt u ze bij mij kopen, maar meer geven mag ook.
Harry Gijsen


Afscheid

Ds. Marloes  Meijer werd op 2 december verbonden aan de Protestantse Gemeente Engelen. Afscheid van Spijkenisse neemt ze op 12 en 13 januari. Dus ze is er nog wel en ook weer niet. In ieder geval feliciteren we haar met haar intrede in Engelen en wellicht zullen velen, ook van "De Kern", haar in januari de hand willen drukken. Een leegte zal ze zeker achterlaten.


Nieuwe bankrekeningnummers!

De bankrekeningnummers van onze kerk zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers (FVLB) voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Vanaf 1 november is SKG gebruik gaan maken van systemen van de Rabobank (RABO). We moeten dus overschakelen naar andere bankrekeningnummers. Als u nu nog een bijdrage overmaakt op een oud rekeningnummer b.v. via internet bankieren, zult u hierover een opmerking op uw afschrift vinden.

Aanpassingen in verband met nieuwe bankrekeningnummers
Als u gewend bent om AKB/VVB zelf over te maken, wilt u dan het rekeningnummer aanpassen in NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse.
Als u voor de AKB/VVB een periodieke overschrijving bij uw bank heeft ingesteld, wilt u dan contact opnemen met uw bank om het rekeningnummer aan te passen in NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse.
Als er een automatische incasso loopt bij de kerk hoeft u niets te doen. Dan wordt het automatisch aangepast.
De acceptgiro’s die u nog in uw bezit heeft, kunt u niet meer gebruiken. Let op: Dit geldt voor alle acceptgiro’s met FVLB in het IBAN: acceptgiro’s van de Solidariteitsactie, van Actie Kerkbalans/VVB en van het Kerkblad Samen. U kunt nog wel zelf een bedrag overmaken naar een van de bovenstaande bankrekeningnummers.

De nieuwe bankrekeningnummers
Voor AKB/VVB: NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse
Voor de Solidariteitsactie: NL66 RABO 0373 7293 91 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Solidariteitskas
Voor de Diaconie: NL43 RABO 0373 7391 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Spijkenisse
Voor de Diaconie inz. ZWO: NL21 RABO 0373 7391 25 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Spijkenisse inz. ZWO
Voor het betalen van collectebonnen: NL54 RABO 0373 7294 13 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Telcommissie PGS
Voor het kerkblad: NL76 RABO 0373 7294 05 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Kerkblad Samen
Voor overige bijdragen (giften, facturen, etc.): NL82 INGB 0000 5072 12 t.n.v. Protestantse Gemeente Spijkenisse

Heeft u vragen, dan kunt u altijd bij het kerkelijk bureau terecht via e-mail kerkelijkbureau@pkn-spijkenisse.nl of op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 0181-617028.


Van de tuingroep

Op zaterdagmiddag 8 december  vanaf 14.00 uur wordt al weer de 10e KERSTMARKT gehouden in De Kern.
Wij hopen dat u allemaal even langs komt om onze Kerststukken te bewonderen (nog liever kopen).
We hebben weer veel kerstspullen, mooie prijzen voor de loterij, een kraam met houten decoratie gemaakt van 2 berken uit de kerktuin, Kerstkaarten, hoeden en accessoires,  leuke cadeautjes voor een leuk prijsje enz.
Natuurlijk is er koffie, thee met de bekende kniepertjes en niet te vergeten zelf gemaakte erwtensoep (ook om mee te nemen) en glühwein.
Onze huispianist Teun Bakker gaat de middag muzikaal omlijsten.
En natuurlijk kunt u weer die overheerlijke oliebollen bestellen.
Redenen genoeg om langs te komen.

De obstakels op het kerkplein zijn inmiddels verwijderd en een gedeelte van de voortuin is aangeplant als grassentuin. We moeten nog wel een jaartje geduld hebben voordat we het effect hiervan kunnen zien, maar het wordt zeker mooi. We hebben voor grassen gekozen omdat het modern is en relatief weinig onderhoud nodig heeft. De rest van de voortuin en het herbestraten van het kerkplein zal in februari  2019 plaatsvinden. Hierover hoort u later meer.


Uitnodiging kerstfeest voor de ouderen (70+)

Graag willen wij u uitnodigen, namens de diaconie van wijkgemeente De Kern,
voor een gezellige Kerstmiddag op maandag 17 december.
De middag begint om 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.00 uur.
Muzikale medewerking zal worden verleend door het vocaal ensemble
“Quatuor Vocum” o.l.v. Klaas van der Heide.
Wij hopen met elkaar een fijne middag te hebben en om 17.00 uur af te sluiten.
Wilt u ons voor 10 december laten weten of u komt?
U kunt zich opgeven:

                       Ida van der Velden:    tel. 639350
Wij heten u graag welkom op maandag 17 december, vraagt u gerust een vriend(in) of bekende mee.


Huwelijksjubilea

Het echtpaar Karreman-van Hamburg, Margaretha Plaisierstraat 5, 3207EE is op 8 december a.s. 25 jaar getrouwd. Een fijne dag toegewenst met hun dierbaren en Gods zegen voor de komende jaren.

Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst.


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink

Om te beginnen

We gaan naar kerst toe. De tweede zondag van advent is komende en we versturen kerstkaarten en hebben de kerstspullen al van zolder gehaald. Nog even en we zitten met vrienden en familie rondom een rijke dis. Wist u dat deze opgeleukte kerst eigenlijk vrij jong is? Ze stamt uit de 2e helft van de 19e eeuw en is ontstaan in Engeland. De steeds rijker wordende middenklasse zocht naar manieren om mensen van gelijk niveau of geliefden tijdens de vrije kerstdagen een blijk van waardering te geven. En zo is het gekomen...
         Veel mensen denken dat het kerstfeest er is ter ere van de geboortedag van Jezus, maar in de Bijbel wordt 25 december niet genoemd. Er wordt helemaal geen datum genoemd. De eerste verwijzing naar 25 december vinden we in de geschriften van Sextus Julius Africanus in het jaar 221. Hij, een Romeinse legerofficier, ontwierp een chronologie van het Jodendom en christendom en noemde de 25ste december als geboortedag van Jezus.
         In de vroege kerk vierde men de geboortedag van Jezus niet. De geboortedag vieren is een heidens gebruik. Zijn sterfdag maakte Jezus bijzonder. De geboorte vieren zou afbreuk doen aan zijn goddelijke status. Pas rond het jaar 330 werd 25 december als de geboortedag van Jezus algemeen aanvaard. In deze tijd voerde men ook een felle strijd over hoe gelovigen Jezus moesten zien. Was hij een mens van vlees en bloed of meer geestelijk en goddelijk? Uiteindelijk is er binnen de kerk een consensus ontstaan waarbij Jezus zowel menselijke als goddelijke kenmerken kreeg toegewezen en daar paste de bepaling van een fysieke geboorte wel bij. De maagdelijke geboorte bevestigde zijn goddelijke afkomst.
         Pas in de 9e eeuw kreeg de kerstviering een even grote waardering als de viering van Goede Vrijdag en Pasen. Deze feestdagen werden, en worden eigenlijk nog steeds, door de orthodoxe kerk als authentieker geacht dan de kerstviering. Zij vieren de geboorte eigenlijk niet, maar de verschijning van Christus op 6 of 7 januari.  Deze dag waarop Jezus zijn Christus- bewustzijn ontving, het moment van zijn doop, was er eerder dan kerst..
         Waarom dan 25 december als geboortedag? Al ver voor het Christendom ontstond was de 25ste december de verschijningsdag van Mithras, de oude Arische lichtgod van een levensbeschouwing die oorspronkelijk in Indië en Perzie begon en door de Romeinse legioenen werd meegnomen naar het Romeinse rijk. De Mithras- verering stopte pas toen Constantijn de Grote in 312 zich bekeerde tot het Christendom.
         Nog even over Mithras: deze (later Sol) was feitelijk de zonnegod. De keizers van Rome en de farao's van Egypte identificeerden zich graag met deze zonnegod. En ook al waren er in het oude Rome heel veel goden, de zonnegod werd de sterkste. Op 25 december werd hij als Sol Invictus, de onoverwinnelijke god, vereerd.
         In de hele wereldgeschiedenis der volkeren vinden we zonnegoden. Ze hebben allen een verschijningsdag of geboortedag in december. Is dat toevallig? Nee, want deze goden zijn allemaal ontstaan vanuit het verschijnsel van de midwinter zonnewende. De zon bereikt op dat moment, vanaf de aarde gezien, haar absoluut laagste stand. Voor het gezicht staat de zon enkele dagen stil om daarna weer in tegengestelde richting in beweging te komen. U kent het verschijnsel. Gedurende een half jaar staat de zon elke dag een beetje lager tijdens het middaguur en na midwinter keert dit proces de andere kant op. Dit werd in verschillende culturen als een wedergeboorte of als een overwinning over de duisternis ervaren. De midwinter zonnewende heeft altijd plaats op 21 of 22 december maar omdat het bewijs van de onoverwinnelijkheid van de zon pas na drie dagen met het blote oog zichtbaar was, vierde het volk de wederopstanding, of geboorte van de zon op 25 december. Een spannend gebeuren, want als de zon niet terugkeert komt er geen lente, wordt er niet gezaaid en is er geen oogst. Was het ‘gevaar’ geweken, dan vierde men dit door samen met geliefden en vrienden te feesten. Je kon je vreugde ook laten zien door met grote brandstapels de zonnegod te eren. Dat is bij ons naar Pasen verplaatst.
         Kerst hangt dus samen met het feit dat het Christelijk geloof vaste voet kreeg in het Romeinse rijk. Ook het oud Germaanse joelfeest werd door Kerst verdrongen. Een bekend ritueel rond het joelfeest was het laten rollen van een brandend zonnerad om de baan van de zon na te bootsen en de zon te sterken zodra deze zijn zwakste punt bereikt had. Christenen hebben het idee van de zonnerad later overgenomen in de vorm van de adventkrans. Niet de terugkeer van zon werd gevierd, maar de geboorte van Jezus: “het licht van de wereld”.

Bij de tijd

Advent en we vieren dat God komende is en als mens – willende –wordende - God onder ons heeft gewoond. We vieren dat alles wel in een tijd vol tumult. Zie ik het goed dan is op veel gebieden de humaniteit in het geding en daarmee ook de God die we met kerst verwelkomen. Het Moslim extremisme lijkt wat op haar retour, maar de macht van het kapitaal lijkt sterker dan ooit. Zie ik het goed dan is er veel materialisme en platheid. En als dit klopt werpt dit dan niet een schaduw op de  humaniteit en op Gods gelaat? En terwijl ik zo hardop aan het mijmeren ben  klinkt vanuit de radio een liedje van Ramses: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder - niet zonder ons. Op de één of andere wijze blijft het in mijn hoofd zitten. Heeft dit liedje iets met advent en kerst te maken? Nou in ieder geval dat zowel in de kerstal als in het leven van alle dag er mensen zijn die moeite hebben zich staande te houden. Sommigen onder ons slaan gezamenlijk de handen ineen, anderen doen heldhaftig een poging om het alleen te redden en dat aan de buitenwereld niet te laten zien . . . Allemaal in de houding van “bid, vecht, huil, lach, dans en bewonder…” En als je dan stil naar het kind in de kribbe kijkt en je hart openstelt voor wat dat Kind ons te zeggen heeft dan horen we misschien wel dat het lied van Ramses in het leven van dat kind en later groot geworden een grote rol speelt, want is niet juist Hij degene, die deze woorden in onze wereld gebracht heeft, en Die ons er steeds van probeert te doordringen dat we niet zonder Hem hoeven te vechten en te lachen en te huilen . . .
Niet zonder ons, dat houdt ook in, dat we af en toe ook onze eigen deur moeten openmaken naar anderen toe, hun toegang moeten geven in onze belevingswereld om te ontdekken dat er nog steeds mensen bestaan die met ons willen vechten en lachen en huilen . . .

Tenslotte

“Niemand heeft ooit God gezien…" staat geschreven. Laatst hoorde ik iemand deze zin gebruiken als bewijsstuk voor ongelovigen. Omdat niemand ooit God heeft gezien, kan Hij niet bestaan dus! Mijn eerste reactie is dan: heb je ooit de wind gezien of de liefde? Hun bestaan wordt  nooit ontkend en iedereen gelooft in hun werking! Hoeveel temeer geldt dat voor de onzichtbare God, door wie heel verschillende mensen worden aangeraakt met verstrekkende gevolgen voor hun bestaan.
Bovenstaande tekst is evenwel geen aanzet voor een filosofisch betoog over het bestaan van God, maar komt uit het hart van het kerstevangelie van Johannes 1,18, uit de proloog. Het vervolg luidt namelijk:”…de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen!”  Daarmee vat de evangelist Johannes kernachtig samen wat de betekenis van Kerst is, van de komst van Jezus Christus in de wereld. Jezus heeft ons God doen kennen in de diepste zin van het Woord. Jezus lijkt sprekend op God. Hij heeft ons overduidelijk laten zien en horen hoe lief God de wereld heeft ten einde toe.
We kunnen ons niet van het geloof in God afmaken door te beweren, dat niemand ooit God heeft gezien. Sinds de komst van Jezus in de wereld worden we niet in het ongewisse gelaten omtrent de bedoeling van God. De vraag is meer of we de gevolgen willen aanvaarden! Johannes omschrijft Jezus komst in de beginne, in principe, als Licht in de duisternis. ”Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aangenomen!” (1,11), aldus een kernachtige samenvatting van Johannes.  Probleem is niet zozeer onze onwetendheid, maar eerder onze onwil. Koesteren wij de duisternis van de wereld soms meer dan het Licht van Christus?
“Het Woord van God is vlees geworden en heeft onder ons gewoond(1,14)” in de gestalte van een Mensenkind, tastbaar om aan te raken, maar ook grijpbaar en gevangen te nemen en uit de weg te ruimen. “Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden…”(1,12) Niet op grond van natuurlijke geboorte, maar door aanvaarding, erkenning en toewijding.
Zo laat de evangelist Lucas  de herders opdraven als eerste getuigen van Hem, voor wie geen plaats was in de herberg. Mattheus laat de wijzen van verre komen als eerste getuigen voor de schriftgeleerden, die verblind zijn, en Herodus die achterdochtig is. De evangelist Marcus laat Johannes de Doper opdraven als eerste getuige: ”Midden onder u staat Hij die gij niet kent”! Voortdurend aanvaarding te midden van ontkenning!
Niemand heeft ooit God gezien, zegt de 4e evangelist Johannes, maar de Eniggeborene, die God de Vader van binnenuit kent, die heeft Hem present gesteld, geopenbaard, in deze wereld, in weerloze overmacht. Van weerloos kind in de kribbe tot weerloze slaaf aan het kruis. Hij heeft de ongeziene God geloofwaardig gemaakt voor ons, door het duister van de dood heen, voorbij de dood, totdat Hij wederkomt en ons het nieuwe Vredesrijk onthult.
Daarom vieren wij ten diepste Kerst, met terugwerkende en vooruitwerkende kracht, opdat niemand meer zal zeggen, dat God niets van zich heeft laten zien en horen.

Met een hartelijke groet voor allen die dit lezen
ds. Harry Gijsen

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.