Actuele informatie

Zondag 20 januari, aanvang 10.00 uur. Voorganger is dhr. Hans van der Linden, Kanselruil Bron van Vrede.
Zondag 20 januari, 19.30 uur. TOP2000-dienst in de Ontmoetingskerk. Mensen uit de verschillende wijken zullen ons weer meenemen door populaire muziek en ons doen inzien dat veel van deze nummer meer te zeggen hebben dan in eerste instantie gedacht. Voorganger is ds. Lennart van Berkel.
Foto's van de Top200 kerkdienst vind je hier.
Zondag 27 januari, aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen. Viering Maaltijd van de Heer.
Zondag 3 februari, aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen.

Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. Een keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet is gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf ons een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
20-01  Elma Wisse
27-01 Wiepkje Voogt
03-02 Elma Wisse

Kindernevendienst
03-02
TNT
27-01


Rooster KND en TNT
adobe Rooster KND en TNT 2018

Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2019
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2018


Rechtstreekse uitzending
.
Kerkradio   Terugluisteren van een (gemiste) dienst: Kerkdienstgemist.nl


Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

  • Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
  • Klik op deze knop om een opname op te slaan.

Litugieën bij de diensten:

Gezongen Onze Vader


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 31 januari
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Ontmoeten en leren

22-01 Bijbelkring in De Kern met ds. Harry om 14 uur. Handelingen.
22-01 Zingkring in De Kern om 20 uur
04-02 Leerhuis in De Kern om 20 uur: Openbaring 20 en 21
05-02 Bijbelkring in De Kern om 20 uur
09-02 om 17.00 uur een maaltijd met alle vrijwilligers in “De Kern”!
12-02 Zingkring in De Kern om 20 uur

Activiteiten voor seizoen 2018/2019 vind je hier.


Top2000-kerkdienst: He will rock you

De Top2000 kerkdienst was een succes en met ruim 130 mensen goed bezocht. De foto's vind je hier.


Beste mensen van De Kern.

Weet u wie op zondag de kerkdeur op tijd ontgrendelt? Wie de beamerpresentatie verzorgt, de kerktuin onderhoudt, de koekvoorraad op peil houdt en bezoekjes brengt aan anderen? Misschien doet u dit zelf wel of bent u betrokken bij een andere activiteit in De Kern?

Onze kerk is een gemeenschap van gelovigen en betrokkenen waar veel werkzaamheden uitgevoerd worden door vrijwilligers. Om te laten merken dat dit erg gewaardeerd wordt, nodigen we u uit voor een gezellige avond op zaterdag 9 februari 2019 in De Kern. Vanaf 17.30 uur wordt u ontvangen met een drankje en vervolgens zullen we met elkaar een hapje eten.

U kunt zich tot 3 februari 2019 opgeven via de intekenlijsten die achter in de hal liggen of via de mail annewienstolk@kpnmail.nl  Op deze avond zijn natuurlijk ook onze jongeren welkom die betrokken zijn bij de diverse werkzaamheden.

Met vriendelijke groet, namens de wijkkerkenraad,
Annewien Stolk.


Kerkbalans 2019 – Samen Doen

Dromen Durven Doen is de titel van een boekje van Ben Tiggelaar over persoonlijke verandering. Echter alleen dromen en goede voornemens zijn niet voldoende. We zitten vast in gewoontes, koersen op korte termijn zaken en hebben weerstand tegen verandering. Allemaal heel menselijk. Voor verandering moeten we het durven: de drempel over om te gaan “doen”.

Lees meer...


Wie gaat mee naar het Bethel buurt-en kerkhuis?

Doorlopende kerkdienst
Het zal u niet ontgaan zijn. Sinds 26 oktober j.l. is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag.
Met deze doorlopende viering wordt kerkasiel verleend aan het Armeense gezin Tamrazyan met 3 kinderen. Het gezin Tamrazyan verblijft al 9 jaar in Nederland en is  met 3 kinderen geworteld in onze samenleving.

Lees meer...


Inzamelbox CliniClowns

Voor het inzamelen van lege cartridges en mobieltjes staat er in de hal van de kerk een inzamelbox. Hierin kunt u genoemde artikelen kwijt met als doel het werk van de CliniClowns te steunen.
De diaconie


Van de tuingroep

We sloten 2018 af met een prachtige opbrengst van de oliebollenactie: € 395,00!!
Alle kopers en natuurlijk Bakker v.d. Breggen hartelijk dank.
Het is nu definitief dat met de renovatie van de Eikenlaan wordt begonnen op 18 februari a.s. Om mooi aan te sluiten aan het trottoir dat aan de buitenkant van ons kerkplein grenst, wachten we nog een paar maandjes met ophoging van het kerkplein. We houden u op de hoogte.

Namens de Tuingroep,
T. Huisman.


Afscheid

Ds. Marloes  Meijer werd op 2 december verbonden aan de Protestantse Gemeente Engelen. Afscheid van Spijkenisse neemt ze op 12 en 13 januari. Dus ze is er nog wel en ook weer niet. In ieder geval feliciteren we haar met haar intrede in Engelen en wellicht zullen velen, ook van "De Kern", haar in januari de hand willen drukken. Een leegte zal ze zeker achterlaten.


Nieuwe bankrekeningnummers!

De bankrekeningnummers van onze kerk zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers (FVLB) voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Vanaf 1 november is SKG gebruik gaan maken van systemen van de Rabobank (RABO). We moeten dus overschakelen naar andere bankrekeningnummers. Als u nu nog een bijdrage overmaakt op een oud rekeningnummer b.v. via internet bankieren, zult u hierover een opmerking op uw afschrift vinden.

Lees meer...


Huwelijksjubilea

Het bruidspaar Kooiman-Ripmeester, Mercatorlaan is 40 jaar getrouwd op 23 januari a.s.
Op 28 januari hoopt het bruidspaar Heinen-van de Bovenkamp, Herculesstraat zijn 55-jarig huwelijk te vieren.
Beide paren wensen wij een mooie dag toe met hun dierbaren en Gods zegen voor de komende jaar.

Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst.


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink

Om te beginnen

Uit de oude doos
Ik hoorde deze week een heel oud liedje: 'Er kwam ene boer uit Zwitserland [...] laberdie, laberda, laberdonia.' Met die boer wordt Jean de Labadie (1610) bedoeld,
een Franse Jezuïet die zich bekeerde tot het calvinisme en predikant werd in Zwitserland en daarna in Nederland.
Om zijn afwijkende ideeën moest hij de gereformeerde kerk al snel verlaten. Hij vormde daarop een mystieke geloofsgemeenschap, die zich eerst in Amsterdam en daarna op een state in Wiuwert vestigde, midden in de Friese greiden.
Ze wilden leven zoals de eerste gemeente van Christus leefde: hard werken, bidden en alles delen. Labadie ging meerdere keren per week voor in kerkdiensten.
Rond 1680 woonden er ongeveer 400 mensen. De omgeving keek er met argusogen naar. Rond 1724 was er niets meer van de gemeenschap over. Alles is tot de grond toe afgebroken. Opkomen, blinken en verzinken, en toch een bouwsteen in onze rijke geloofsgeschiedenis. En kinderen zingen nog steeds over die Zwitserse boer.

Eenzaam

Over het algemeen zijn we kuddedieren. Zijn we graag op plaatsen waar meer mensen zijn. Is het fijn als er ’s zondags veel bezoekers in de kerk zitten.
We zijn liever niet alleen, want dan kunnen we ons al snel eenzaam voelen.
De weg naar het in ogenschouw nemen van die eenzaamheid, laat staan het aanvaarden ervan, is lastig. Eenzaamheid doet ons ernaar verlangen om aanvaard, omarmd te worden. Duizend uitvluchten zijn er te bedenken om maar niet alleen te zijn.
En toch denk ik dat het voor elk mens ook van levensbelang is om soms eenzaam te zijn. Om alleen te zijn met mezelf, luisteren naar wat er zich diep van binnen bij me afspeelt, soms is het niets, soms voel je de wortels van je bestaan. En dan blijkt dat in de diepste eenzaamheid de Eeuwige soms het dichtst bij ons kan komen. Nu ik er achter ben gekomen dat zowel Hij als ikzelf daar te vinden zijn, is er een verlangen wakker geroepen.
Ik wens u veel verlangen toe!

Tenslotte

De zin van het leven is de zin in het leven.
         Een gewaagde uitspraak. Het heeft te maken met het feit dat ervaring aan het verstand voorafgaat. De ingang tot het spirituele leven ligt in ervaringen, in dromen, in wat je ervaart tijdens een wandeling, etc... Je moet eerst iets aan den lijve ervaren. Voelen dat het van je eigen ziel is. Pas daarna heeft het zin er over na te denken. Een voorbeeld. Iemand ervaart leed, iemand is helemaal kapot en zit op de vuilnisbelt van zijn eigen leven. Tegen zo'n mens  kun je op een goed moment zeggen: 'Daar moet je het Bijbelboek Job ook eens op nalezen'. De ervaring gaat, zo is mijn overtuiging, voor de theorie uit. Ook Abraham had geen Oude Testament om nog eens na te lezen toen hij voor cruciale beslissingen in zijn leven stond. De kerk en ook het onderwijs  zijn nog te veel gericht op het verstandelijke. Er is nog ontstellend veel te doen aan inwijding. Inwijding in het duiden van je gevoelens tot op het hart van God. En was daar de kerk eigenlijk niet voor bedoeld?
         Ik weet nog dat ik als jongetje eens door het boerenland liep terwijl de mist laag over het land hing. Niks bijzonders. Maar toen ik bij een hek stond en omkeek was het alsof ik opgenomen was in die mistige wereld die groter was dan mijn "ik'. Ik heb er nooit over verteld. Ja, later toen ik Otto las begreep ik dat het hier gaat om een numineuze ervaring. Dat heeft gevaarlijke kanten, dat accent op de ervaring. Dat zie je aan de hele zware kant van de kerk. Daar kan het zijn dat één een ervaring van God heeft gehad en de ander niet. In de roman “Knielen op een bed violen” draait het er uiteindelijk om dat een gelovige de godservaring gehad moet hebben…want anders ben je verloren. Daar hebben veel mensen onder geleden. Daarin zit een groot misverstand, want men wordt in deze ervaringen helemaal niet als een uitverkoren „ik? aangesproken door een ander „Ik?. Het gaat juist niet om „ikken?. Men verliest juist zijn "ik". Men staat er zich niet op voor. Verder is het geen ervaring die iets „aparts? met zich meebrengt, nee men ervaart juist het bestaan als „zo is het?, „zo hoort het?, „dit heeft zin?, „dit is natuurlijk?. Wat de kerk heeft te doen bij deze ervaringen is de mensen er gevoelig voor maken dat we transcendentaal zijn aangelegd, namelijk dat we ons voelen als open staand naar het ons te ene male overweldigende mysterie van de werkelijkheid. Achter alle groten uit Bijbel en kerk zit zo'n ervaring. Paulus die van zijn paard valt, Jesaja wiens lippen door God worden aangeraakt, Luther die in de toren ervaart ik kan het niet, het is alles genade. Later wordt er ethiek en dogmatiek van gemaakt. Dat mag, maar de oorsprongservaring is een numineuze. Tot meer zijn we niet in staat, maar dit is al heel veel. 

Met een hartelijke groet voor wie dit lezen.
ds. Harry Gijsen.

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.