Actuele informatie

Zondag 4 november,10.00 uur. Voorganger is ds. Klaas Waterlander, Hekelingen.
Zondag 11 november, 10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen.

Op zondag 11 november komt Tanya Tienpont medewerking geven aan onze ochtenddienst. Zij bespeelt de harp en zal op verschillende momenten in de dienst de harp laten klinken, niet als begeleiding, maar als solospel.
De moeite waard.

Zondag 18 november, Voorganger is de heer Hans van der Linden uit Schiedam.

Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. Een keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet is gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf ons een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
04-11 Elma Wisse
11-11 Leanne Kroon
18-11 Wiepkje Voogt

Kindernevendienst
04-11 en 18-11

TNT
11-11


Rooster KND en TNT
adobe Rooster KND en TNT 2018

Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2018


Rechtstreekse uitzending
.
Kerkradio   Terugluisteren van een (gemiste) dienst: Kerkdienstgemist.nl


Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

 • Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
 • Klik op deze knop om een opname op te slaan.

Litugieën bij de diensten:

Gezongen Onze Vader


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 15 november
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Ontmoeten en leren
Met het vorige kerkblad is ook "Ontmoeten en leren" bij u op de mat gevallen. Er staat veel in en ik beveel u aan om ook bij de andere wijken te kijken en te zien of daar iets van uw gading is. Bij samen hoort ook dat we elkaar opzoeken en delen wat we aan wijsheid in te brengen hebben.

Leerhuis Openbaring                                
We komen weer samen op maandag 12 november om 20. 00 uur in De Kern.
We lezen hoofdstuk 3 en 4 uit Openbaring.

Bijbelkring
Op dinsdag 6 en 20 november 14.00 uur in De Kern. Gaan we verder lezen in Handelingen over de reizen van Paulus en iedereen is welkom en kan nog gerust opstappen.

Zingkring in De Kern op  13-11, om 20.00 uur

Maandag 19 novemeber: cursus pastoraat in de Ontmoetingskerk

Zaterdag 8 december van 14.00 tot 16.00 uur.
Kerstmarkt 2018
Het is nog wel vroeg, maar noteert u alvast de datum in uw agenda.
Namens de Tuingroep: T. Huisman.

Uitnodiging kerstfeest voor de ouderen (70+)
Graag willen wij u uitnodigen, namens de diaconie van wijkgemeente De Kern, voor een gezellige kerstmiddag op maandag 17 december.
De middag begint om 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.00 uur.
Muzikale medewerking zal worden verleend door het vocaal ensemble “Quatuor Vocum” o.l.v. Klaas van der Heide.
Wij hopen met elkaar een fijne middag te hebben en om 17.00 uur af te sluiten.
Wilt u ons voor 10 december laten weten of u komt?
U kunt zich opgeven:

 • Via de intekenlijst in de hal van de kerk
 • Via mail: a.van.der.velden@hetnet.nl
 • Telefonisch:
  Herman van Gemeren: tel. 613005
  Ida van der Velden      : tel. 639350.
Wij heten u graag welkom op maandag 17 december, vraagt u gerust een vriend(in) of bekende mee

Activiteiten voor seizoen 2018/2019 vind je hier.


Poster TSoC2018

Op 15 december om 17.00 uur en om 20.00 uur vindt The Sound of Christmas voor het eerst in Theater De Stoep plaats. The Sound of Christmas is een jaarlijks terugkerend programma waarin Gospelkoor Crossroads bekende en minder bekende kerstliederen ten gehore brengt, maar waar ook het publiek mee kan zingen. Dit alles wordt omgeven door een verhaal ‘met een knipoog’ en met een bijzondere boodschap.

De Reünie – Speciale Kersteditie
We zijn te gast bij tv-programma De Reünie. We ontmoeten de hoofdrolspelers rond Jezus’ geboorte, 10 jaar later. Wat is er geworden van de herders die terug naar hun velden gingen? Hoe kijkt Maria terug op die tijd en wat heeft het de herbergier opgeleverd? We verwelkomen ook drie bijzondere gasten uit het Verre Oosten. Presentatie is in handen van de presentator van ‘Welcome to my crib – special Christmas edition’ (The Sound of Christmas 2017). Zij ontdekte dat koning Jezus niet in een paleis vol blingbling werd geboren, maar in een vieze stal. Dat veranderde haar leven en dit jaar presenteert zij De Reünie – Speciale Kersteditie. Crossroads, de band en de solisten zorgen voor sfeervolle liederen, de bijzondere gasten en hun verhalen laten die liederen nog mooier klinken.
Het kerstverhaal roept van alles op, het kerstfeest ook: voor de een is het geweldig, voor de ander wijst het op moeilijkheden die er zijn. Daarom collecteren we bij de uitgang voor de lokale goede doelenactie Omarm die zich in de decembermaand inzet voor de gezinnen van de Voedselbank Spijkenisse e.o.. Dit is de opvolger van de Glazen Stal en dit jaar gericht op lokale armoede. Ook The Sound of Christmas ‘omarmt’ dit mooie initiatief vanuit de kerken, Linq Media en de BIZ Centrum van harte! In de komende weken zult u op diverse plaatsen en media meer horen over dit grootse initiatief.

The Sound of Christmas, m.m.v. gospelkoor Crossroads, ds Marloes Meijer en vele anderen. 15 december, 17.00 – 18.30 en 20.00 – 21.30 uur, Theater de Stoep, Thearterplein 1 in Spijkenisse. Kaarten à € 5,00 via De Stoep, www.theaterdestoep.nl, 0181 – 652200 of aan de kassa van het theater.

Website TSoC
Mail TSoC
FaceBook TSoC


Nieuwe bankrekeningnummers!

De bankrekeningnummers van onze kerk zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers (FVLB) voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Vanaf 1 november is SKG gebruik gaan maken van systemen van de Rabobank (RABO). We moeten dus overschakelen naar andere bankrekeningnummers. Als u nu nog een bijdrage overmaakt op een oud rekeningnummer b.v. via internet bankieren, zult u hierover een opmerking op uw afschrift vinden.

Aanpassingen in verband met nieuwe bankrekeningnummers
Als u gewend bent om AKB/VVB zelf over te maken, wilt u dan het rekeningnummer aanpassen in NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse.
Als u voor de AKB/VVB een periodieke overschrijving bij uw bank heeft ingesteld, wilt u dan contact opnemen met uw bank om het rekeningnummer aan te passen in NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse.
Als er een automatische incasso loopt bij de kerk hoeft u niets te doen. Dan wordt het automatisch aangepast.
De acceptgiro’s die u nog in uw bezit heeft, kunt u niet meer gebruiken. Let op: Dit geldt voor alle acceptgiro’s met FVLB in het IBAN: acceptgiro’s van de Solidariteitsactie, van Actie Kerkbalans/VVB en van het Kerkblad Samen. U kunt nog wel zelf een bedrag overmaken naar een van de bovenstaande bankrekeningnummers.

De nieuwe bankrekeningnummers
Voor AKB/VVB: NL32 RABO 0373 7294 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse
Voor de Solidariteitsactie: NL66 RABO 0373 7293 91 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Solidariteitskas
Voor de Diaconie: NL43 RABO 0373 7391 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Spijkenisse
Voor de Diaconie inz. ZWO: NL21 RABO 0373 7391 25 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Spijkenisse inz. ZWO
Voor het betalen van collectebonnen: NL54 RABO 0373 7294 13 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Telcommissie PGS
Voor het kerkblad: NL76 RABO 0373 7294 05 t.n.v. Protestantse Gemeente te Spijkenisse Kerkblad Samen
Voor overige bijdragen (giften, facturen, etc.): NL82 INGB 0000 5072 12 t.n.v. Protestantse Gemeente Spijkenisse

Heeft u vragen, dan kunt u altijd bij het kerkelijk bureau terecht via e-mail kerkelijkbureau@pkn-spijkenisse.nl of op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 0181-617028.


Uitnodiging kerstfeest voor de ouderen (70+)
Graag willen wij u uitnodigen, namens de diaconie van wijkgemeente De Kern, voor een gezellige kerstmiddag op maandag 17 december.
De middag begint om 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.00 uur.
Muzikale medewerking zal worden verleend door het vocaal ensemble “Quatuor Vocum” o.l.v. Klaas van der Heide.
Wij hopen met elkaar een fijne middag te hebben en om 17.00 uur af te sluiten.
Wilt u ons voor 10 december laten weten of u komt?
U kunt zich opgeven:

 • Via de intekenlijst in de hal van de kerk
 • Via mail: a.van.der.velden@hetnet.nl
 • Telefonisch:
  Herman van Gemeren: tel. 613005
  Ida van der Velden      : tel. 639350.
Wij heten u graag welkom op maandag 17 december, vraagt u gerust een vriend(in) of bekende mee.
Huwelijksjubilea

Er zijn in deze tijd weer enkele echtparen die een huwelijksjubileum vieren. Eerst is het echtpaar van Esveld-Schollaardt, Essenstraat 34, 3203AL op 25 november 25 jaar getrouwd.
Op 26 november viert het echtpaar  Verheij-Roest, Jupiterstraat 24, 3204BG hun 50-jarig huwelijk.
Een dag later, 27 november, is ook 50 jaar getrouwd het echtpaar  van der Jagt-Schuurman. Zij wonen Jupiterstraat 12, 3204BG.
Deze drie paren wensen we een mooie dag toe met allen die hen dierbaar zijn en Gods zegen voor de komende tijd.

Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst.


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink

Om te beginnen

Mirjam en ik waren blij verrast toen we een prachtige teil met bloemen kregen voor ons nieuwe huis in Sliedrecht. Ik dacht al wat doet die teil hier op het liturgisch centrum? Nooit gedacht dat die voor ons was. De teil heeft een mooi plaatsje bij de voordeur gekregen. Hartelijke dank!

Huis Harry en Mirjam

Ruilen
Op zondag 4 november had ik geruild met de dominee van Hekelingen en Simonshaven. Ik heb dat netjes in de kerkenraad gemeld en verder niet meer aan gedacht. Ik had u daarvan ook op de hoogte moeten stellen.

Boeken
 Ondertussen heb ik ook al wat naar Sliedrecht gebracht, want preken kan ik ook in Sliedrecht maken. Maar goed, ik kwam een leuk boekje tegen van de in 2011 overleden  Vaclav Havel  (1935 - 2011). Weet u nog wie Havel was? Nee, nou dan fris ik uw geheugen even op. Havel was de eerste president van Tsjecho-Slowakije na de val van het communisme in Oost-Europa. In de jaren voor de oorlog geboren maakte hij de Duitse bezetting mee en later de communistische overheersing. Havel deed in die tijd enige opvallende observaties. De opvallendste was dat mensen gewoon doorgingen met hun leven en leerden leven met leugens. Zo zag hij tijdens de communistische tijd een groenteman op zijn winkelraam schrijven: "Proletariers aller landen verenigt u". Dat deed die groenteman niet omdat hij overtuigd communist was en lid van de partij, maar hij deed dat om aan te tonen dat hij een betrouwbaar lid van de socialistische maatschappij was en dus met rust gelaten moest worden. En zo leerden de mensen te leven met de leugen. 
Havel zelf kwam uit de betere kringen. In de communistische arbeidersrepubliek Tsjecho-Slowakije stond hij dus alleen al vanwege zijn afkomst buiten de orde. Dat alleen al maakte dat hij een eigen denken ontwikkelde. Een zelfstandige geest werd hij, die toneelstukken scheef en regisseerde. Dat kon je beter niet doen in die tijd en hij belandde dan ook regelmatig in de gevangenis.
In 1968 sloot hij zich aan bij de Praagse Lente en bij Charta '77, een beweging voor de rechten van de mens. En toen op 5 juli 1990 het communisme voorbij was, werd Havel tot president gekozen. En je denkt: ”kat in het bakje.” Maar niet aldus Havel, hij zag goed dat de menselijkheid voortdurend en overal onder druk staat. Het gevoel van zinloosheid kan mensen overal bedreigen, vaak zonder dat ze het beseffen. "De tragedie van de moderne mens bestaat niet zozeer in het feit dat hij eigenlijk steeds minder weet over de zin van zijn eigen leven, maar dat hem dit steeds minder kan schelen".
Hij gaat voor de lol en woorden als verantwoordelijkheid of schuld verliezen hun betekenis. Vreselijk vond Havel deze ontwikkeling en hij, als humanistisch filosoof, greep terug op oude  Bijbelse woorden als hoop, onsterfelijkheid, God, schuld e.d. Voorzag ze van een nieuwe betekenis, want als de mens over deze woorden niet meer nadenkt, zal die mens, hoe intelligent hij verder ook is, toch afglijden in het nihilisme.
Als de oeroude vraag van God niet meer gehoord wordt: "Kain, waar is je broeder Abel?".
Maar ontgaan wordt met het nietszeggende: "Dat weet ik niet, ben ik soms mijn broeders hoeder?", dan zijn we als Kaïns geslacht misschien goede smeden, bouwers van steden e.d.praktisch, technisch en bestuurlijke bekwaam, maar moreel failliet. En ook al is Abel als zijn naam, een vleugje wind, hij is wel de mens die wandelt met God, de mens van het geweten. Als een moderne Abel stelde Havel voortdurend de vraag naar de zin van ons doen en laten. 
Kaïn en Abel zijn broers. In Bijbelse taal wil dat zeggen: twee kanten van dezelfde mens.
Kaïn, dat zijn de ingenieurs, de projectontwikkelaars, de zorgmakelaars, de financiële mensen, de bestuurders, zij die de euro trachten te redden. De gewone mensen zijn de consumenten die je wat geld in handen duwt en zegt dat hij het moet uitgeven, geen hand op de knip, dat is slecht voor de economie. Niet vragen naar de zin van dat alles, dat houdt de boel maar op.
En dan is daar Abel, die de vragen wel stelt. Waarom doen we dit, waar is het goed voor? Kan het anders? De zijde van het geweten. Maar wie alleen leeft bij het geweten loopt het risico dat er niets uit zijn of haar handen komt.
Kaïn en Abel zijn broers, twee zijden van de ene mens. We hebben een zakelijke, praktische en technische zijde en we hebben het geestelijke, de zijde van het geweten. Deze beide zijden hebben elkaar nodig. Havel heeft ons er op gewezen dat de Abel-zijde onze zorg vraagt omdat we wellicht van nature geneigd die zijde van ons weg te duwen, soms zelfs te doden. Vandaar dat God zegt: "Kaïn, waar is uw broeder Abel?". Gek eigenlijk dat je tot deze vraag komt omdat je wat boeken verkast...

Laatste zondag kerkelijk jaar.
Advent en kerst komen er al aan, maar voor het zover is komt eerst de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar valt de laatste zondag, ook wel genoemd voleindings- of eeuwigheidzondag, op zondag 25 november. Het is een traditie van onze kerk om op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar allen te gedenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In onze gemeenschap worden hun namen genoemd omdat wij hen niet willen vergeten. Wij noemen deze namen bovenal omdat wij geloven dat God hun namen nooit zal vergeten.
Tijdens deze gedachtenisdienst worden er rozen geplaatst voor hen die niet meer in ons midden zijn. Als alle namen genoemd zijn kan er ook een kaarsje worden aangestoken voor iemand die u persoonlijk wilt gedenken.

Wij zijn ons bewust, dat een dienst als deze emoties kan oproepen bij u, die kortere of langere tijd geleden een dierbare verloren heeft. Maar ervaring heeft geleerd, dat dit voor velen een waardevol moment is. Achter het noemen van de namen gaat een heel leven schuil, een leven van een kwetsbaar mens, kostbaar in Gods ogen. Het doet mensen goed, dat er binnen de kerkelijke gemeenschap ook ruimte is om verdriet te delen en ook de belofte van God dat Hij met ons meegaat, bemoedigt en troost.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar nog even te spreken. Het is belangrijk, dat wij als gemeenteleden voor elkaar tot steun zijn. 

Verdere informatie
Het kerkelijk of liturgisch jaar loopt niet gelijk met het burgerlijk jaar of het zogenoemde kalenderjaar. Het kerkelijk jaar wordt ingedeeld in kringen rond de grote feestdagen zoals Kerstmis en Pasen. Het kerkelijk jaar start met de Kerstkring die aanvangt met de eerste zondag van de Advent, gaat over Kerstmis tot aan de vierde zondag na Epifanie (Driekoningen). Dan start de Paaskring die, naargelang van de gebruikte liturgische kalender, aanvangt met Septuagesima (70 dagen voor Pasen) of Aswoensdag. Deze kring eindigt 50 dagen na Pasen met Pinksteren. De zondag daarop volgt Trinitatis (Drievuldigheidsfeest) met daarna de 27 zondagen na Trinitatis. Deze periode wordt ook nog onderverdeeld in de zomerkring (Trinitatis en 12 zondagen erna) en de herfstkring (van de 13e tot de 27e en laatste zondag na Trinitatis). Alzo is de kring van het kerkelijk jaar gesloten.

Tenslotte

Er is veel te doen rondom Sint en zijn zwarte Piet. Iedereen lijkt een punt te hebben en ook iedereen lijkt gelijk te hebben. De emoties lopen hoog op en rellen zijn er alom, zelfs in Friesland. Het moet ook niet gekker worden.
De directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, Ineke Strouken, zei het al: 'Wat ik ook zeg: het is altijd fout.' En ze voegt er aan toe: 'Ik heb publiekelijk twee dingen gezegd: ten eerste dat ik er niks van geloof dat mensen Zwarte Piet spelen vanuit racistische motieven. En ten tweede dat Zwarte Piet pas 160 jaar geleden is 'uitgevonden' door de Amsterdamse onderwijzer Schenkman en er sindsdien al heel veel is veranderd, maar misschien nog niet genoeg. Van mij mag Zwarte Piet elk kleurtje krijgen dat denkbaar is.'
Nou is het maar de vraag of die 160 jaar van Schenkman klopt. De directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een afbeelding van een zwarte Piet uit de 15e eeuw. Het is dus een lastige discussie waarbij mensen die vinden dat  'alles bij het oude moet blijven' en dat elke verandering een knieval voor (overdreven) politieke correctheid is, strijden met mensen die zich door Zwarte Piet racistisch gekwetst voelen. Ik maak mij er maar niet druk om, maar ik zag een filmpje uit de dertiger jaren en daar liepen ook gewoon witte pieten in rond. Het waren er niet veel, maar toch... Als dat toen kon, waarom nu dan niet? Of was men zo arm dat men zelfs geen zwarte schoensmeer kon kopen?'
Laten we eerlijk zijn. Sint en Piet zijn in de loop van de tijd zo veranderd.
Sint is nu toch een goedzak en Zwarte Piet vooral leuk.
Ik weet nog dat Sint een narrige oude man was, die samen met Zwarte Piet de ouders hielp bij de opvoeding. Als je echt stout was ging je in de zak en namen ze je mee naar Spanje al waar je tot pepernoten werd vermalen. Ja, men had toen doortastende oplossingen voor opvoedingsproblemen. Of moet je zeggen dat het hemelschreiende wreedheid is die aan tere kinderzielen werd toegebracht? Nou ja, in ieder geval was het geen racisme, maar of kindermishandeling zoveel beter is? En dat brengt mij bij de Groninger Courant van 6 november 1787. (Deze oproep werd ook geplaatst in onder meer de Oprechte Haerlemsche Courant, de Rotterdamse courant, de Amsterdamse courant en de ’s Gravenhaegse courant.)
Daar staat: "Gezocht eene JEAN PIERRE MURGUET in de wandelinge genaamd ZWARTE PIET oud om de 48 Jaar, geboortig van Ma[a]stricht, groot circa 5 1/2 voet, zwart haar eenigzints gekruld, zware zwarte wenkbrauwen, mager en bleek van aangezicht, teder van Ledematen, vlug van gang, sprekende vry goed Neerduitsch en Frans, een Timmerknegt van Handwerk, zich zeer verdacht heeft gemaakt van begane Manslag [doodslag], en die suspicie door zyn ontvlugting heeft vermeerderd en ‘er de Justitie grotelyks aan gelegen ligt, dat dezelve in Rechtshanden gerake, zoo is ’t dat de H. Heeren Burgemr. en Raad der Stad Groningen, een poene [beloning] van honderd Silveren Ducatons belooven aan den genen, welke den gezeide JEAN PIERRE MURGUET, of ZWARTE PIET zal weten te ontdekken, zoo dat [hij] in Rechtshanden gerake." Zwarte Piet gezocht voor moord of doodslag en dat al in 1787 en wat mij verontrust, gegeven mijn jeugdervaring met zwarte Piet dat, voor zover bekend, ZWARTE PIET nooit is gepakt.

Met een hartelijke groet voor allen die dit lezen
ds. Harry Gijsen

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.