Actuele informatie

Zondag 17 februari, aanvang 10.00 uur. Voorganger is dhr. Jan Sinia.
Zondag 24 februari, aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds. Harry Gijsen.
Zondag 3 maart De Kern en de Dorsvloer zijn dicht.
Maar in de Ontmoetingskerk gaat om 10.00 uur ds. Lennart van Berkel voor.

 

Voorbedenboek.
Het is fijn als er voorbeden geschreven worden in het voorbedenboek en we weten dat dit enorm wordt gewaardeerd door de persoon zelf, maar ook door de andere kerkgangers. Nu is het een aantal keren voorgekomen dat er een voorbeden wordt opgeschreven, met daarin een onbekende naam genoemd, maar geen afzender. Een keer was dit een noodkreet en voor deze noodkreet is gebeden. Helaas konden we verder niets doen,  aangezien er alleen een voornaam werd genoemd, maar geen afzender. Dit gaf ons een slecht gevoel, je bidt wel voor deze noodkreet, maar daarna kan je niets meer doen. Misschien wilde deze persoon dit ook zo wel, maar dit zullen we nooit weten. We willen toch vragen, indien er een voorbede wordt gevraagd voor een onbekende, om meer informatie, zodat we hier iets mee kunnen, of dat er aangegeven wordt dat er verder geen nazorg nodig is.

ds. Harry Gijsen


Zondagse bloemengroet
Kent u zieken of ouderen die een bloemetje op prijs zouden stellen, dan graag aan mij doorgeven.
Anneke van Veen, tel. 614768.


Oppasdienst
24-02 Elma Wisse

Kindernevendienst
10-03
TNT
24-02


Rooster voor de lectoren en het beamerteam
adobe Rooster lectoren en beamerteam 2019


Rechtstreekse uitzending
.
Kerkradio   Terugluisteren van een (gemiste) dienst: Kerkdienstgemist.nl


Kerkradio

Opgenomen diensten van De Kern beluisteren:

 

  • Klik op deze knop om een opname direct af te spelen.
  • Klik op deze knop om een opname op te slaan.

Litugieën bij de diensten:

Gezongen Onze Vader


Hebt u problemen met het afluisteren van de kerkuitzendingen? En heeft u Windows 10?
Lees dan deze korte instructie (pdf) over het instellen van standaard-apps.

Donderdag 28 februari
Inleveren kopij kerkblad:  Als u onder het wijknieuws kopij geplaatst wilt hebben, dan kunt u dat mailen naar:wijknieuws@dekern-spijkenisse.nl
Graag voor 12.00 uur inleveren i. v. m. de redactievergadering.

Ontmoeten en leren

12-02 Zingkring in De Kern om 20 uur
19-02 Bijbelkring in De Kern met ds. Harry Gijsen om 14 uur

Activiteiten voor seizoen 2018/2019 vind je hier.
De foto's van de TOP2000-dienst 2019 vind je hier.
Foto's van de vrijwilligersavond vind je hier.


Inzamelbox CliniClowns

Voor het inzamelen van lege cartridges en mobieltjes staat er in de hal van de kerk een inzamelbox. Hierin kunt u genoemde artikelen kwijt met als doel het werk van de CliniClowns te steunen.
De diaconie


Verkiezing naam voor de nieuwe wijkgemeente

Voor de nieuwe wijkgemeente zijn vanuit de drie wijken verschillende namen aangereikt. 
Op verzoek stellen we jullie nu in de gelegenheid om te kiezen uit alle aangereikte namen.
Een evt. toelichting bij de namen is op te vragen bij de scriba’s.
 Voorwaarden

  • Per persoon mag je één naam aankruisen.
  • Vul je naam en je adres in.
  • Digitaal kan maar één stem per formulier worden ingevuld.
  • Alleen gemeenteleden van De Dorsvloer, De Kern en de Ontmoetingskerk mogen stemmen. Geef aan van welke wijkgemeente je lid bent.
  • Stemmen kan t/m 17 feb. Alle stemmen die daarna binnenkomen tellen niet meer mee.

Hier kun je vervolgens je stem uitbrengen. stemformulier

Hoe komt de uiteindelijke keuze tot stand?
Alle geldige stemmen worden geteld. De naam die het meest gekozen wordt zal de uiteindelijke naam worden. Als er geen duidelijke winnaar uitkomt zal de kleine kerkenraad van de nieuwe wijkgemeente kiezen uit de meest gekozen namen. 


Renovatie Eikenlaan

De gemeente Nissewaard gaat in eerste helft van 2019 de Eikenlaan, Beukenlaan en de Iepenlaan renoveren en anders inrichten. Dit werk start aan de westzijde van de Eikenlaan op 17 februari 2019. De Eikenlaan zal enige tijd van de rotonde van de Hekelingseweg tot voorbij de Olmen afgesloten zijn. De toegang van De Kern blijft mogelijk en zal gaan via loopplanken of via de parkeerplaats de Esdoornstraat (achter de apotheek). Het zal een beetje improviseren worden. In mei 2019 zal de Tuingroep het kerkplein opnieuw laten betegelen, de struikentuin vervangen door tegels met een labyrint en nieuwe extra fietsenrekken plaatsen. Wat een labyrint is en wat het doel is, zie een volgend artikel in Samen.

Informatie bij Trijnie Huisman, Cor de Bruijn of Frans Meijdam.


Lenteworkshop

Op zaterdagmiddag 6 april a.s. om 15.00 uur wordt in De Kern een Lenteworkshop gehouden.
Meenemen: snoeischaar en scherp mesje. Voor de rest wordt gezorgd.
Het inschrijfformulier hangt in de hal.
Opgeven per mail kan ook: trijnie.huisman@upcmail.nl


Samen

Het samen gaan van de drie wijken ligt aardig op regel. Natuurlijk zijn er altijd punten en komma’s en soms hele alinea's die anders moeten, maar we liggen heel aardig op schema. Ik denk dat u spoedig op de hoogte kan worden gebracht  hoe het er voorstaat en dat u dan ook uw zegje kunt doen.


Stage afgerond

Op de startzondag, nu al weer een half jaar geleden, begon ik mijn stage in Spijkenisse. Het thema van die zondag was ‘Een goed gesprek’. Het sloot mooi aan bij het proces van samengaan van de drie wijkgemeentes De Dorsvloer, De Kern en de Ontmoetingskerk.
Voor mij was het ook een passend thema. Eén van mijn opdrachten was het in kaart brengen van de identiteit van de stageplaats en ik ben daar met verschillende mensen over in gesprek geweest. De drie wijkgemeentes zijn best verschillend qua karakter. Die karaktereigenschappen laten zich zien in hoe de dienst op zondagmorgen gaat, wat er door de week heen georganiseerd wordt en hoe mensen hun geloof beleven. Ontmoeting, zingen, traditie, zoeken naar zin, humor en aandacht zijn kernwoorden die iets vertellen over de wijkgemeentes. Met name de laatste: ‘aandacht’ zie ik terug bij alle drie; het pastoraat staat hoog in het vaandel.

Verder heb ik voor het vak ‘Ondernemen in context’ een product of dienst moeten bedenken passend bij de stageplaats. Gezien het samen gaan van de drie wijkgemeentes heb ik voorgesteld om in alle drie de kerkgebouwen een plek vrij te maken voor een collage van foto’s en teksten. De bedoeling is dat met deze collage het gemeente-zijn van de afgelopen jaren zichtbaar wordt. Op het moment dat er duidelijkheid is over de bestemming van de kerkgebouwen zal dit uitgevoerd worden. Wanneer het zover is, komt er in het kerkblad een meer uitgebreide toelichting.

Het groeien naar één wijkgemeente in één kerkgebouw kan voor de één niet snel genoeg gaan, voor de ander mag het nog wel even duren. Hoe het ook gaat, ik hoop dat met al het goede van de drie wijkgemeentes er een nieuwe kleurrijke gemeente komt. Het was goed en plezierig om een tijdje mee te lopen in Spijkenisse. Ik heb best veel mensen ontmoet en heb meegedaan aan verschillende activiteiten. Die praktijkervaringen gaven mij veel te leren over mezelf want juist in de ontmoetingen met de ander ontmoet je jezelf. Dank daarvoor!
Rianne Fortuin-Mosterd


Het beamerteam presenteert …

We zijn alweer een paar jaar gewend dat onze kerkdiensten worden ondersteund door een presentatie met de beamer op het grote scherm. Velen van ons ervaren dat niet alleen als zeer prettig, het biedt ons ook de gelegenheid extra’s toe te voegen aan de diensten.
Elke zondag ziet u vertrouwde gezichten achter de tafel op het kleine podium zitten: Manon Dijkstra, Hans Martens, Tim Ottink, Maarten Schipper en Frans en Bart Wisse. Zij bedienen elke zondag de laptop en zorgen er zo voor dat we de liturgie en het liedboek niet (of op z’n minst nauwelijks) missen.
Wat u misschien niet weet is dat deze presentaties door anderen gemaakt worden. Op dit moment zijn Ferrie Bierling, Hans Martens, Adrie vd Padt en ik de vier mensen die er elke week voor zorgen dat de door de (gast)predikant opgestuurde liturgie wordt omgezet in een presentatie.
Nu u dit leest, begrijpt u dat er erg weinig mensen zijn om de klus te klaren. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken en bedienen van de presentaties.
Natuurlijk kunnen we ook altijd mensen gebruiken die willen helpen met het bedienen van de presentaties tijdens de diensten.
Denkt u hier eens over na.
Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar beamerteam@dekern-spijkenisse.nl.
Of spreek ons aan na de dienst.
Namens het beamerteam
Ron Ottink


Huwelijksjubileum

Op 5 maart a.s. hoopt het echtpaar R.J. Tipker-Lodder, Neptunusstraat te vieren dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze dag.
We wensen allen Gods zegen toe.

Cor Voogt
Coördinator felicitatiedienst.

Om te beginnen

God houdt van tekenen, denk ik wel eens. Van het maken van een tekening en van een teken dat ergens naar verwijst. De eerste tekening die God maakte had als grondkleur wit, de kleur van het licht, van de vreugde, van de onbezoedeldheid. Daarna heeft Hij het tafereel verder ingekleurd met de hemel, zeeën, stukken land, bomen, planten en bloemen, de zon, de maan en de sterren, vissen en vogels, landdieren en een paar blote mensjes.
Het was een mooi plaatje, maar God heeft niet lang plezier van z'n inspanning. De mensen die Hij had gemaakt begonnen zijn tekening te bekrassen. En in de dagen van Noach was het al zo erg geworden, dat Gods tekening vol lelijke krassen zat. God herkent z'n eigen tekening niet meer, zo bedorven is het.
En God begint te huilen. Veertig dagen en nachten huilt Hij, tot de hele tekening blank staat. Bijna alle details worden uitgewist. Een kleine snipper, die niet helemaal onherkenbaar was bekrast, blijft bewaard: Noach, een paar familieleden en een stel dieren. 
God besluit een nieuwe tekening te maken en al z'n creativiteit opnieuw te gebruiken. De hele tekening ontstaat opnieuw. Maar nu tekent God er nog iets extra's bij: met prachtige kleuren tekent Hij een boog in de wolken. En met zijn kroontjespen schrijft Hij er een woord bij: verbond. Zo, denkt God, mijn levenswerk mag niet weer verloren gaan. Als er weer krassen op mijn tekening ontstaan, dan zal Ik naar die regenboog kijken en naar dat woordje verbond, en dan denk Ik: laat m'n tranen maar naast de tekening vallen.
Noach moet het daarmee doen: Geen ander teken hem gegeven dan deze regenboog.
Na Noach werd het echter niet beter. Gods tekening werd nog steeds bekrast. Maar God blijft trouw aan zijn belofte, aan het verbond. Hij wist de tekening niet uit. Wel maakt Hij een nieuw begin, want Hij blijft van tekenen houden, in de dubbele betekenis van het woord.
En recht uit zijn vaderhart tekent Hij een kind, zijn enige zoon, het kostbaarste wat Hij geven kan. En Hij tekent met trillende hand en een brok in de keel, want Hij kent de mensen, Hij weet hoe ze zijn levenswerk bekrassen. Zouden ze...? Stel je voor dat ze ook mijn zoon gaan bekrassen, dat ze er zo'n lelijk kruis overheen gaan krassen, wat dan? Maar Hij moet het doen...   En Hij tekent. Een kind. Zo Vader zo Zoon. Ook dit kind is een teken, zo dat het groot geworden, ook groot zal zijn.  Omwille van die ene rechtvaardige, als in de dagen van Noach, heeft onze wereld toekomst. Jezus Christus. De mens die inderdaad God vertegenwoordigde. Zijn tekenen, zijn daden vormden en vormen een grote regenboog van hoop.
Geen ander teken ons gegeven...
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is

Persoonlijk
U zult mij een paar weken missen, want, zo heb ik gemerkt, het dweilen van een vloer is vol risico’s. Nooit geweten, maar in de eerste week van februari lag ik ‘s morgens zomaar plat op de plavuizenvloer. Het heeft tijden geduurd voor ik weer overeind was en toen wilde ik bellen met de dokter en mijn afspraken afzeggen, maar toen deed de telefoon het niet. Bij Ziggo is dat niet erg. Je trekt gewoon de stekker er uit en doet die weer in het stopcontact en als alles reset zich, dan werkt het weer. Alleen ik kon er niet komen, pas om twee uur ‘s nachts werkte alles weer, maar toen kon ik mijn afspraken niet afzeggen. Ik belde wel met de huisartsenpost en die vroegen van alles en zeiden toen: gaat u morgen maar naar uw huisarts, dan laat die wel een foto maken, dat kan nu toch niet. Gelukkig was Ferrie de volgende morgen bereid met mij naar huisarts en ziekenhuis te gaan. Niets gebroken en twee stokken rijker werd mij verzekerd vooral voorlopig rust te houden, niet te gaan autorijden en vooral voor mijzelf te zorgen. Twee weken ben ik in ieder geval uit de running en verkeer ik in Sliedrecht waar ik alle hulp krijg die ik nodig heb. De dienst van 10 februari in De Kern heb ik wel gedaan en ook die van 17 februari in de Dorsvloer heb ik trachten te doen. Wat kun je met een simpele val hard onderuitgaan. Dat weet ik nu.

Tenslotte

Mijn vader is al weer vijftien jaar dood. Een oude man houdt op met ademen. Meer is het niet. Maar ook hoe intiem is die fundamentele scheiding op de grens van leven en dood.
De liefde munt onze dromen, heb ik wel eens gehoord. Hij verschijnt mij nog vaak, mijn vader. Soms ook als ik met de begrafenis van een gemeentelid bezig ben. Mijn moeder is al veel langer dood, ruim 24 jaar. Maar ik zie ze dus nog wel eens, soms met de voorbereiding van een begrafenis van een gemeentelid, soms zomaar…. Ik heb zelfs het gevoel dat ze bij het stijgen van de jaren vaker langs komen. Ze zijn er dus nog, mijn vader en mijn moeder. Het zijn natuurlijk maar dromen, dagdromen of nachtdromen. “Zo wazig als een droom een droom doorspeelt”, zei J.C. Bloem. Maar daar zit ik niet mee. Ik stel mij dan altijd voor dat ik het verkeerd begrepen heb: dat vader nog leeft en mijn moeder ook. Maar dat is natuurlijk onzin. Of toch niet? Weet u we voeren soms hele gesprekken. Ze zijn milder dan vroeger, teder ook. Gek, dat hadden we vroeger zelden. Mijn moeder glimlacht alleen maar, het is goed zo.
We hebben samen plezier in onze gesprekken. Alles lijkt mogelijk, ook dat wat vroeger niet kon. Maar ja, het leven heeft zo haar wetten. Die kunnen we niet naar de hand zetten. Hoe je ook droomt, de wetten van dood en leven doorkruisen die. En mijn vader wist dat, kende zijn wetten, dus kende hij de grenzen. Wat weemoedig begin ik mij er bij neer te leggen: jij bent dood, ik leef. En toch zal ik weer dromen, telkens weer.
Je vader en moeder verliezen is alsof een dak je ontvalt. Het is een gangbare zegswijze en het klopt ook wel. Soms zijn er ook tijden dat het stil is. Pa en ma doen het wat rustiger aan, denk ik dan, ze hebben het ginds blijkbaar naar de zin. En ik mis hen, maar soms verdicht de tijd zich weer en lijkt het alsof een luik wordt opengezet naar de eeuwigheid.

Met een hartelijke groet voor wie dit lezen.
ds. Harry Gijsen.

Wilt u op de hoogte blijven van overlijdens bij ons in de gemeente? Stuur dan een mail m.b.v. deze link.